fredag 18 januari 2019

Vraket från 1700-tal

Båten var 7 meter bred och 21 meter lång. Proportionerna signalerar att det var ett fraktfartyg och grovleken gör att man tror att den fraktade tunga saker: timmer, sten eller järn. Det som syns nu är undre däck, men hon har haft ett däck till. Två master hade hon, ett syns hål efter mitt i skeppet, i kölsvinet, och ett fanns i fören. Tvärtemot en del av våra nutida båtar var hon tvär i fören och spetsig i aktern. Det stora rodret finns kvar.

En del trä har analyserats på årsringarna och man vet att virket kommer från södra Sverige och att de äldsta delarna avverkades i början av 1700-talet. Man kan se att kölsvinet inte är plant och att hon antagligen grundstött. Arkeologerna tror att hon därför skrotades och placerades (tillsammans med andra sopor och fyllnadsmassor) i anslutning till Barlastholmen för att holmen skulle bli större och mer användbar. Det gamla vraket hamnade nog på sin plats i slutet av 1700-talet i samma veva som staden Kalmar flyttades till Kvarnholmen för att bli lättare att försvara mot danskarna.

Vraket ligger i vägen för byggnationen av Linnéuniversitetets hus och ska flyttas till en ny grop, täckas över igen och sen kommer det att byggas uppepå. Det är alltså bara just nu, några veckor, som det är synligt ovan mark. Allmänheten bjöds in till visning och jag tog chansen att få titta.

Fascinerande!

Aktern på styrbords sida

Akterifrån

Rodret

Markeringar som antagligen visade hur tungt hon kunde lastas, hur högt upp vattenlinjen fick gå

Aktern från babords sida

Kölsvinet. Imponerande stort, men påtagligt skevt efter grundstötning

Fören. Alldeles tvär. Och hål för masten syns

Från fören

En del av insidan

Hela styrbords sida

Lite närmare bild på skrovet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar