lördag 28 maj 2022

Bigård

Nu händer det spännande saker på gården: Det har flyttats hit en bigård. Den är inte vår, så vi behöver inte ta ansvar för den. Vi bara upplåter mark för den och räknar med att få ökad pollinering tillbaka. Just nu är det fyra samhällen, men det kan komma att ändras.

Vi fick själva hitta på ett namn för bigården. Eftersom deras tidigare kupor har fornnordiska namn bad jag mina barn om förslag, gärna med bi eller lind i namnet. Den ska heta Bilskirne.

Enligt nordisk mytologi var Bilskirne guden Tors borg. Borgen hade 540 rum och var världens största hus. Så där borde finnas plats för många bin.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar