söndag 26 september 2021

Mycket grönt

Trots att hösten kommit och en del av trädens löv har börjat skifta färg, finns det mycket som är grönt här hos oss. Här är några bilder från det område vi kallar för "ravinen".

hörnstenen där tre gårdars marker möts
oerhört tjock mossa på en trädstam


Bäcken genom vårt "träsk" är helt övervuxen av grönt. Det syns knappt att det är vatten där under.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar