torsdag 12 augusti 2021

Fuktig sensommar

Sensommaren är här och med den ökar fukten i naturen. 

På morgnarna ligger daggen som ett glittrigt hölje över allt. Robotklipparens slumpvisa irrvägar syns som tydliga spår i gräset. Morgonljuset torkar raskt upp nattens fukt så fort dess strålar kommer åt.

I skymningen stiger dimman över åkrar och ängar. Älvorna dansar så där trolskt som i sagorna. Minsta vind förändrar hur dimman ser ut och var den ligger tätast. 

Fukten i luften dämpar alla ljud. Det blir tyst och nästan lite magiskt eller andäktigt. 

Oavsett om du är morgon- eller kvällsmänniska: ut och njut!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar