torsdag 8 oktober 2020

Asken

Vårdträd är beteckning på ett stort träd, vanligen ett ädellövträd, som står på ett tun på en gård på landsbygden. Man började plantera vårdträd under slutet av 1800-talet samtidigt som mangårdsplanen fick en öppnare utformning.
Wikipedia

Vårdträdet här på vår gård var en ask. Riktigt stor. Men tyvärr både sjuk (i askskottsjukan) och ihålig. Så vi vågade inte ha den kvar. Det kändes tråkigt att ta bort den, men när vi såg HUR ihålig den varit insåg vi att vi inte behövde ångra oss.LP-last tog ner den, en bit i tagetStammen var helt ihålig ett par, tre meter

Ihåligt även en bra bit ner i marken.

Många årsringar flera meter upp i trädet där stammen redan delat sig.

Jonas och Jamma kollar ihålighet


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar