måndag 10 juli 2023

Stenlinden blommar

Vår mäktiga gamla stenlind* (och alla andra lindar på gården) blommar just nu. Vackert! Lindblomsgrönt.

*) På vår gård finns en lind som vuxit upp mellan stora stenblock så det ser ut som att de sitter ihop, därför kallar vi den för stenlinden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar