lördag 12 februari 2022

Träd och trä

Både Jonas och jag har ägnat oss åt träd idag. Han har det senaste halvåret lagt många timmar på att röja, gallra och rensa ut bland buskar, träd och sly som fått växa hej vilt och blivit ogenomträngligt och risigt. Det blir så snyggt där han går fram. Jag har börjat beskära äppelträden. Det är en ganska rolig syssla, men tar sin tid. Ett träd är klart nu.

Men apropå träd: det ligger ett gammalt kullfallet träd på vår kulle. (Eller, det finns flera kullfallna träd, men det här ligger väl synligt på öppen mark.) Vi har många gånger klättrat över stammen och gått förbi utan att registrera något särskilt men just idag fick jag ögonen på något som fick mig att stanna. Hela stammen är vackert och invecklat mönstrad överallt där barken fallit av. Jag antar att det är någon insekt som lagt ägg innanför barken på det döda trädet och sen har larverna ätit gångar i träet. Helt förundrad över hur fantastisk naturen är. Jag skulle vilja ta tillvara det här mönstret och använda det på något sätt. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar