söndag 28 maj 2023

Ganteskyrkan

Vi var med på avslutningsgudstjänsten i Ganteskyrkan i Emmaboda. Efter närmare 100 år upphör byggnaden nu att vara kyrka. Det var viktigt för mig att få vara med vid detta tillfälle. Sorgligt förstås, men också fint. Många minnen delades och mycket tacksamhet formulerades både under gudstjänsten och vid kyrkkaffet. 

Denna kyrka var mitt andliga hem under ett antal år, här är mina barn döpta och här fick jag vikariera som pastor en tid. Det finns oändligt mycket gott jag har fått uppleva här. Tacksamheten är stor över vad den betytt. 

Hälsningar lämnades från flera av pastorerna som verkat där. Här är några citat från vad som sades:

  • Mästaren slår följe med oss.
  • Det är inte byggnaden som är kyrkan, utan vi människor. Levande stenar.
  • Om Gud bär hela världen i sina händer, då bär han också dig.
  • En sak består: Herrens nåd!
  • Levande vatten som bär.

För sista gången nedbads Herrens välsignelse

Ulla och Christer, som betytt mycket för mig och för kyrkanInga kommentarer:

Skicka en kommentar