måndag 13 februari 2017

Idag stillas oro

En till mig närstående person kände sig orolig för sin hälsa och sökte läkare för några veckor sedan. Prover togs och sen skrevs medicin ut av en läkare som varken ställde frågor eller förklarade. Självklart blev vi alla oroliga.

Idag besök hos en annan läkare, som gjorde andra provtagningar tack vare remissen. Både denna nya läkare, och en som kontaktades i ett annat ärende häromdagen, gav nya besked och meddelade att detta som oroat från början är helt normala avvikelser och inget alls att bekymra sig för, och absolut inte medicinera mot.

Lättad lämnade min frände alla mediciner på apoteket och åkte hem.

Tack gode Gud!

Både för detta och ditt beskydd längs vägen. En allvarlig trafikolycka inträffade strax innan min vän passerade på väg till läkare. Hen blev försenad, men inte inblandad i olyckan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar