torsdag 23 februari 2017

Samtal

Tänk så mycket ett samtal kan medföra!

De senaste dagarna har jag haft förmånen att hamna i flera olika samtal om vitt skilda ting, både på jobbet och hemma. Det har varit
 • jämlikhet och jämställdhet 
 • tekniska tips och kluriga ikt-lösningar för att möta lärares behov
 • tankar kring föräldrarollen och om relationen till sina barn
 • transsexualitet och vad det kan medföra för både den enskilde och dem som finns runt om kring
 • lärares pressade situation med höga krav och alltför lite tid
 • vilka sorters tomater som är bäst och godast
 • odling i köksträdgård och växthus
 • hur styrelseengagemang i en nationell förening fungerar med möten och resor
 • glädjen i att komma tillbaka när en varit borta från jobbet en tid
 • relationer som får extra tillskott genom webben - bloggar, facebookuppdateringar mm
 • erfarenhetsutbytet och kunskapen som bjuds i fb-grupper formade kring något speciellt
 • återseendets glädje
 • farhågor och bekymmer över samarbete med någon som gör och prioriterar annorlunda än en själv
 • upprördhet över att vara ogrundat uthängd för något och som en måste försvara sig emot
 • konstaterandet att livet har två vågskålar som ständigt fylls på med gott resp ont, och att en kan välja var en vill lägga sitt fokus
 • planer för den kommande helgen
 • tacksamhet över ljuset som februarisolen ger
 • frågan kring hur en får till stånd en förändring som några anser nödvändig och andra värjer sig emot
 • sömnlöshet och trötthet
 • upplevelsen av att vissa perioder innehåller veckorna fler måndagar än fredagar
 • små och stora planer för framtiden
 • och en massa andra saker...
Det är i mötet med andra som mycket av livet finns.
Det är där jag utvecklas, ser nya perspektiv och infallsvinklar, inser mer av hur det är att vara människa. Både att vara jag, och hur det är att vara du.
Även till synes ytliga samtal kan innehålla ett stråk som är viktigt.
Och vid helt oväntade tillfällen kan en få ett ord eller en formulering som blir någon slags hälsning eller signal som behövs.
Bara det att få del av andras liv i någon liten del är berikande. Faktiskt ibland också de gånger som någon bara behövt få "ösa ur sig" av sin upprördhet.

Jag vill säga Tack! till alla er som finns i min kontaktyta. Tack för ord, leenden, samtal, frågor, funderingar. Tack för att du delar med dig till mig. Tack för att du låter mig vara en del av ditt liv samtidigt som du påverkar mitt liv och är en del av det.

"Tillsammans" är väldigt bra!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar